Hướng dẫn cấu hình BOT Thông Báo qua Telegram

Trong bài viết này CMSNT sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách kết nối thông báo qua Telegram vào mã nguồn của CMSNT.

Bước 1: Tạo Bot trên Telegram

  1. Mở ứng dụng Telegram và tìm kiếm “BotFather”.
  2. Bắt đầu một cuộc trò chuyện với BotFather.
  3. Sử dụng lệnh /newbot để tạo một bot mới.
  4. BotFather sẽ hỏi bạn về tên bot và tên người dùng (@username) cho bot của bạn. Sau khi hoàn tất, BotFather sẽ cung cấp một token cho bot của bạn.

Bước 2: Lấy Chat ID

  1. Tạo một nhóm trên Telegram và thêm bot của bạn vào nhóm đó.
  2. Gửi một tin nhắn bất kỳ vào nhóm.
  3. Truy cập đường dẫn sau trên trình duyệt web của bạn: https://api.telegram.org/bot<Your-Bot-Token>/getUpdates
  4. Thay <Your-Bot-Token> bằng token bạn đã nhận từ BotFather.
  5. Tìm đến phần "chat" trong đối tượng JSON trả về. Giá trị của "id" trong "chat" sẽ là Chat ID của nhóm.

 

Sau khi lấy xong CHAT ID và TOKEN, quý khách nhập TOKEN và CHAT ID vào Admin để sử dụng.

 

3.3/5 - (18 bình chọn)

Trả lời